Polityka prywatności

Informacja

Niniejsza polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania przez ogrodprzemian.pl gromadzonych informacji pochodzących od użytkowników (zwanych dalej zbiorowo „Użytkownikami”, a indywidualnie „Użytkownikiem”) strony internetowej ogrodprzemian.pl (zwanej dalej „Stroną internetową”), a także zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w odniesieniu do Strony internetowej oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez monikamilejska.pl.

Administratorem Strony internetowej i administratorem danych osobowych Użytkowników jest Monika Milejska (zwana dalej „Administratorem”), prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANANDA Centrum Harmonii i Rozwoju Monika Milejska ul. Abramowskiego 14, 51-663 Wrocław, NIP 895-128-76-72, REGON 521239350. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@monikamilejska.pl

Dane osobowe umożliwiające identyfikację

Gromadzenie przez ogrodprzemian.pl danych osobowych umożliwiających identyfikację może odbywać się za pomocą formularzy, takich jak formularz kontaktowy lub formularz zapisu na newsletter, a także formularz zamówienia usługi lub produktu elektronicznego. Administrator może gromadzić dane obejmujące imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby zapisującej się na newsletter, zamawiającej usługę lub produkt elektroniczny lub kierującej zapytanie przez formularz zamieszczony na Stronie internetowej.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do działania serwisu, a Administrator będzie wykorzystywać uzyskane dane jedynie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, przesyłania mu newslettera lub wysyłania informacji handlowych, ewentualnie w celu realizacji umowy o dostarczenie usługi lub produktu elektronicznego, zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym w celu wystawienia i przesłania użytkownikowi faktury dokumentującej zakup. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i nie będzie ich udostępniać podmiotom trzecim.

Administrator oświadcza, że dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– LH.pl Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, NIP 7831711517, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Biuro Rachunkowe IN PLUS Judyta Bastek-Kwiatkowska ul. Buforowa 14/7, 52-131 Wrocław, NIP: 9282060577, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług księgowych

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zachęca się Użytkowników do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej w celu pozyskania aktualnych informacji na temat tego, w jaki sposób ogrodprzemian.pl pomaga chronić gromadzone dane osobowe. Użytkownik rozumie i akceptuje, iż to jego obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z treścią niniejszej polityki prywatności i każdorazowe powzięcie wiedzy o zmianach.

Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika

Korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej oznacza akceptację niniejszej polityki. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszej polityki, nie może korzystać z naszej Strony internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zmianie treści niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za tożsame z zaakceptowaniem zmian przez Użytkownika.

Pliki cookies

Niektóre obszary Strony internetowej mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie)  identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) raz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Cookies są nieszkodliwe dla urządzenia ani dla jego użytkownika ani jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– piksel konwersji Facebook – w celu zarządzania działaniami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

– kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony


Więcej informacji

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk niniejszej strony internetowej lub korzystania ze strony internetowej należy kierować na adres: kontakt@monikamilejska.pl

Zachęcam Cię także do zapisania się na Newsletter, w którym znajdziesz garść inspiracji.

2022 Ananda © All Rights Reserved | RODO | Created by Proformat